هلدینگ وهامرمزگذاری و رمزگشایی URL با استفاده از PHP


5/5 - (1 امتیاز)

رمزگذاری و رمزگشایی URL با استفاده از PHP ، ایجاد لینک های مخفی و رمز گذاری شده برای بهینه سازی سئو و عدم هک وب سایت و کدگذاری و کد گشایی … در این آموزش نحوه کدگذاری و رمزگشایی url با استفاده از PHP را به شما نشان خواهیم داد. رمزگذاری و رمزگشایی قبل از ارسال و پس از ارسال url برای جایگزینی برخی از کاراکترهای خاص از url مورد نیاز است.

برای رمزگذاری و رمزگشایی URL فقط سه مرحله طول می کشد:

  1. یک فایل HTML بسازید و نشانه گذاری را تعریف کنید
  2. یک فایل PHP برای رمزگذاری و رمزگشایی url بسازید
  3. یک فایل CSS بسازید و یک استایل تعریف کنید

مرحله 1. یک فایل HTML بسازید و نشانه گذاری را تعریف کنید

یک فایل HTML می سازیم و با نام url.html ذخیره می کنیم

				
					<html>
<head>
<link href="url_style.css" type="text/css" rel="stylesheet"/>
</head>
<body>
<div id="wrapper">

<div id="url_div">
 <form method="post" action="encode_decode.php">
 <input type="text" name="url" placeholder="Enter URL To Encode">
 <input type="submit" name="encode_url" value="ENCODE">
 </form>

 <form method="post" action="encode_decode.php">
 <input type="text" name="url" placeholder="Enter URL To Decode">
 <input type="submit" name="decode_url" value="DECODE">
 </form>
</div>

</div>
</body>
</html>
				
			

در این مرحله دو فرم ایجاد می کنیم که یکی برای وارد کردن url برای رمزگذاری و دیگری برای رمزگشایی url است و آنها url را به صفحه ‘encode_decode.php’ ارسال می کنند.

مرحله 2. یک فایل PHP برای رمزگذاری و رمزگشایی url بسازید

یک فایل PHP می سازیم و با نام encode_decode.php ذخیره می کنیم

				
					<?php
if(isset($_POST['encode_url']))
{
 $url = $_POST['url'];
 $encodedUrl = urlencode($url);
 $converted_url=$encodedUrl;
}

if(isset($_POST['decode_url']))
{
 $url = $_POST['url'];
 $decodedUrl = urldecode($url);
 $converted_url=$decodedUrl;
}
?>
				
			

در این مرحله دو شرط isset() برای کدگذاری و رمزگشایی آدرس ها ایجاد می کنیم. در شرط اول، مقدار url را دریافت می کنیم و با استفاده از تابع urlencode() php، url را رمزگذاری می کنیم. در شرط دوم ما از تابع urldecode() برای رمزگشایی url استفاده می کنیم.

مرحله 3. یک فایل CSS بسازید و استایل را تعریف کنید

یک فایل CSS می سازیم و با نام url_style.css ذخیره می کنیم

				
					body
{
 margin:0 auto;
 padding:0px;
 text-align:center;
 width:100%;
 font-family: "Myriad Pro","Helvetica Neue",Helvetica,Arial,Sans-Serif;
 background-color:#D6EAF8;
}
#wrapper
{
 margin:0 auto;
 padding:0px;
 text-align:center;
 width:995px;
}
#wrapper h1
{
 margin-top:50px;
 font-size:45px;
 color:#3498DB;
}
#wrapper h1 p
{
 font-size:18px;
}
#url_div input[type="text"]
{
 width:300px; 
 height:35px;
 border:1px solid #AED6F1;
 padding-left:10px;
 font-size:17px;
}
#url_div input[type="submit"]
{
 background-color:#3498DB;
 border:none;
 width:100px;
 height:35px;
 color:white;
}
				
			

این همه چیز است، این نحوه کدگذاری و رمزگشایی url با استفاده از PHP است. شما می توانید این کد را مطابق با نیاز خود سفارشی کنید. و لطفاً نظرات خود را در مورد این آموزش بیان کنید.

دسته بندی پروژه :دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *